Actualidad Normativa COVID

COVID-19: información sobre la reactivación de las actividades físico/deportivas y gimnasios

Quecovid.es/: En esta web, con tu código postal, podrás ver las restricciones que existen en tu zona como medidas contra la COVID-19.

28/11/2020: Regulació esportiva a la fase de nova normalitat. FAQS VI

28/11/2020: Acord del Consell de Govern de 27 de novembre de 2020 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària i s’aprova el nou Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19

24/11/2020: Decret 17/2020, de 23 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es prorroguen novament les mesures establertes mitjançant el Decret 10/2020, de 26 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen mesures en el territori de les Illes Balears com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19

14/11/2020: Decret 15/2020, de 13 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es prorroguen les mesures establertes mitjançant el Decret 12/2020, de 29 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 a l’illa d’Eivissa, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma

12/11/2020: Decret 14/2020, d’11 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’introdueixen modificacions i es prorroguen les mesures establertes mitjançant el Decret 11/2020, de 28 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 al nucli urbà principal del municipi de Manacor, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma

09*/11/2020: Decret 13/2020, de 9 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es prorroguen les mesures establertes mitjançant el Decret 10/2020, de 26 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen mesures en el territori de les Illes Balears com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19

29*/10/2020: Decret 12/2020, de 29 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 a l’illa d’Eivissa, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma

28*/10/2020: Decret 11/2020, de 28 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 al nucli urbà principal del municipi de Manacor, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma
26*/10/2020: Decret 10/2020, de 26 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen mesures en el territori de les Illes Balears com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19
24/10/2020: Regulació esportiva a la fase de nova normalitat. FAQS VI
24/10/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum de 23 d’octubre de 2020 per la qual es prorroguen les mesures adoptades mitjançant la resolució de 9 d’octubre de 2020, s’estableixen limitacions específiques per a les illes d’Eivissa i Mallorca i s’estableix la flexibilització d’algunes mesures per a l’illa de Formentera
22/10/2020: COVID-19: Salud dicta una nueva resolución que establece medidas específicas para las islas de Mallorca y Eivissa, y flexibiliza las limitaciones en Formentera
17/10/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum de 16 d’octubre de 2020 per la qual es prorroguen les mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 en el terme municipal d’Eivissa, adoptades mitjançant la resolució de la consellera de Salut i Consum de 30 de setembre de 2020
02/10/2020: Correcció d’errades de la resolució de la consellera de Salut i Consum de 30 de setembre de 2020 per la qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 en el terme municipal d’Eivissa
21/09/2020: Regulació Esportiva a la fase de nova normalitat, FAQS V.
21/09/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum de 18 de setembre de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020
17/09/2020: Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de setembre de 2020 per la qual es preveu el procediment d’adjudicació de places als aspirants a funcionaris interins docents de la borsa per a substitucions inajornables i de curta durada de tutors responsables de grup dels ensenyaments d’infantil i de primària i de professors que imparteixin ensenyaments a l’educació secundària obligatòria que hagin d’estar en quarantena per causes directament relacionades amb la COVID-19

16*/09/2020:

15/09/2020: Secretaria de la Junta de Govern. Decret de batlia núm. 202013611 de mesures de tancament temporal de pistes esportives municipals de l’Ajuntament de Palma per a la contenció del covid-19

12/09/2020: Regulació esportiva a la fase de nova normalitat. FAQS IV
12/09/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum d’11 de setembre de 2020 per la qual es prorroguen les mesures adoptades mitjançant la Resolució de 28 d’agost de 2020 i es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020
05/09/2020: Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 3 de setembre de 2020 per la qual es modifica la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021
03/09/2020: Actualització: Llistat d’esports d’equips amb caràcter estatal que poden entrenar amb contacte. La resta de lligues ho han de fer amb distanciament social, almenys durant 15 dies més.
28/08/2020: Regulació esportiva a la fase de nova normalitat. FAQS III
28/08/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum de 28 d’agost de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020
28/08/2020: Llistat d’esports d’equips amb caràcter estatal que poden entrenar amb contacte. La resta de lligues ho han de fer amb distanciament social, almenys durant 15 dies més.
18/08/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum de 18 d’agost de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020
18/08/2020: Regulació esportiva a la fase de nova normalitat. FAQS II
13/07/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum de 13 de juliol de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID- 19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020
20/06/2020: Regulació esportiva a la fase de la nova normalitat.
20/06/2020: Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat
08/06/2020: Decret 3/2020, de 7 de juny, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s’estableixen mesures de flexibilització, regulació i graduació de determinades restriccions en l’àmbit de Illes Balears establertes durant la declaració de l’estat d’alarma, en aplicació de la fase III del Pla per a la transició cap a una nova normalitat